Insolvensaftalen – ulovligt apotekersamarbejde

Tre medicinalgrossister havde sammen med Danmarks Apotekerforening, indgået aftale om fastfrysning af leverandøren til apoteker der havde en stor underbalancer. Konkurrencestyrelsen fandt, at denne ordning både bestod af horisontale markedsopdelingen mellem...