Mødedato: 30-11-2005

Insolvensaftalen – ulovligt apotekersamarbejde

Resumé

Tre medicinalgrossister havde sammen med Danmarks Apotekerforening, indgået aftale om fastfrysning af leverandøren til apoteker der havde en stor underbalancer. Konkurrencestyrelsen fandt, at denne ordning både bestod af horisontale markedsopdelingen mellem medicinalgrossisterne og endvidere et vertikalt aftaleforhold mellem foreningen og medicinalgrossisterne. Begge type aftaler fandtes konkurrencebegrænsende og dermed i strid med konkurrencelovens § 6 og EF-art. 81 (nu 101). Konkurrencerådet meddelte de tre medicanalgrossister og foreningen, at insolvensaftalen i perioden 1998 til 2004 havde udgjort en mærkbar konkurrencebegrænsning. Afgørelsen blev ophævet af Konkurrenceankenævnet (8/6-07). Ankenvævnet fandt bl.a. at en række analyser fra for teoretiske samt at der i øvrigt at konklusionerne manglede støtte i faktum. Derudover afviste ankenævnet at aftalen havde til formål at begrænse konkurrencen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Ophævet af Ankenævn

Litra

§6

Brancher

Apoteker

Samhandeler

Ja

Produktmarkeder

Engrodristribution af medicinalvarer (omfatter både alle godkendte præparater, som apotekerne har en lovmæssig forpligtelse til at kunne fremskaffe hurtigt samt "frihandelsvarer")