Etableringen af FAS

Transaktionen omfattede et JV mellem Politiken, Berlingske Tidende og Jyllands-Posten om at oprette et JV, FAS (nu InfoMedia Huset A/S), til at drive en nyhedsarkivdatabase og sælge elektronisk presseovervågning på baggrund af moderselskabernes dagblade. FAS vil...

DONG Naturgas’ overtagelse af Naturgas Sjælland

Sagen vedrørte DONG Naturgas´ overtagelse af Naturgas Sjælland. DONG er et helejet datterselskab under koncernen DONG A/S. Alle aktier i både koncernen DONG og derved også indirekte i DONG ejes af den danske stat. Naturgas Sjælland er et kommunalt ejet...

Fusion mellem Danske Bank og RealDanmark

Sagen vedrørte en fusion mellem Danske Bank og RealDanmark. Fusionen skaber en meget stor virksomhed på det finansielle marked. Koncernen Danske Bank vil få en markedsandel på 42 pct. blandt penge- og realkreditinstitutter og blive dominerende på en række områder. På...