Mødedato: 28-02-2001

DONG Naturgas’ overtagelse af Naturgas Sjælland

Resumé

Sagen vedrørte DONG Naturgas´ overtagelse af Naturgas Sjælland. DONG er et helejet datterselskab under koncernen DONG A/S. Alle aktier i både koncernen DONG og derved også indirekte i DONG ejes af den danske stat. Naturgas Sjælland er et kommunalt ejet naturgasselskab, som ejes af 28 ud af 47 kommuner i Vestsjællands og Storstrøms amter. DONGs overtagelse sker ved, at de kommunale interessenter fra staten modtager i alt 150 mio. kr. og at DONG overtager Naturgas Sjællands gæld på i alt 1,9 mia. kr. Fusionen medfører, at der sker en yderligere ejer- og selskabsmæssig integration af monopolområderne inden for transport af naturgas og de konkurrenceudsatte handelsaktiviteter i samme selskab. Det begrænser både den faktiske og den potentielle konkurrence, idet der er risiko for krydssubsidiering mellem monopoldelen i DONG og DONGs konkurrenceudsatte aktiviteter, samt diskriminering mellem DONGs egen og andres adgang til transmissions- og distributionsnettet og til lagerfaciliteter. Samtidig mindskes gennemsigtigheden på markedet. Ved afgørelse af 29. oktober 2003 blev det meddelt DONG Lager A/S, at det sidste tilsagn i den tidligere fusionssag ansås for opfyldt, idet 95% af DONGs ledige kapacitet var udlejet.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Opfølgning på tilsagn

Brancher

Udvinding af olie og gas

Samhandeler

Ikke relevant