Nokas Værdihåndtering A/S v Loomis Danmark

Konkurrencerådet havde i 2017 (20/12-2017) lukket en mulig misbrugssag ved tilsagn. I denne sag havde en udbyder (Loomis) af købe værdihåndteringsydelser (afhentning, optælling og sortering af kontanter) pålagt kunderne, at indkøbe disse hos denne. En konkurrent, der...

Porc-Ex Breeding A/S

Som en udløber af DanAvl-sagen var der anlagt en civil retssag, der bl.a. vedrørte opsigelsen af Porc-Ex Breeding som forhandler. I forbindelse med denne sag ønskede Porc-Ex Breeding udleveret en række dokumenter fra SEGES. I overensstemmelse med lov om behandling af...