Mødedato: 12-06-2017

Porc-Ex Breeding A/S

Resumé

Som en udløber af DanAvl-sagen var der anlagt en civil retssag, der bl.a. vedrørte opsigelsen af Porc-Ex Breeding som forhandler. I forbindelse med denne sag ønskede Porc-Ex Breeding udleveret en række dokumenter fra SEGES. I overensstemmelse med lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrencelovens § 4 og retsplejelovens §§ 298 og 300 nedlagde Proc-Ex Breeding påstand herom. Sø og Handelsretten imødekom ikke dette. Hovedsagen er endnu ikke afgjort (JAN 20).

Myndigheder

Dom

Regler

Aktindsigt

Udfald

afvist

Opfølgninger

Hovedsagen verserer stadig