Klage over Pradan Auto Import A/S (Pradan III)

På baggrund af klage fra en konkurrent fandt Konkurrencerådet, at Pradan Auto Import A/S (senere Skandinavisk Motor Co) havde misbrugt sin dominerende stilling ved at gøre brug af ulovlige loyalitetsrabatter, jf. konkurrencelovens § 11, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 3. Det...