Mødedato: 31-08-2005

Klage over Pradan Auto Import A/S (Pradan III)

Resumé

På baggrund af klage fra en konkurrent fandt Konkurrencerådet, at Pradan Auto Import A/S (senere Skandinavisk Motor Co) havde misbrugt sin dominerende stilling ved at gøre brug af ulovlige loyalitetsrabatter, jf. konkurrencelovens § 11, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 3. Det var en skærpende omstændighed, at Pradan Auto Import A/S som den eneste havde adgang til at autoriserede reparatører og forhandlere som hhv. autoriserede Skoda-reparatører og autoriserede Skoda-forhandlere. Ved fratagelse af autorisation ville et værksted eller forhandler miste en betydelig investering i form af mistet goodwill. Sagen blev forsøgt indbragt for Konkurrenceankenævnet efter fristen herfor. Ankenævnet afviste dette ved kendelse af 13/3-06.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Problem

Opfølgninger

Erstatningssag 17/11-08

Litra

§11, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 3

Skadesteorier

Ekskluderende rabat

Brancher

Bilsalg

Samhandeler

Nej

Produktmarkeder

Originale Skoda-reservedele