Sanistål A/S’ erhvervelse af Bacher Work Wear A/S

Transaktionen omfatter, at Sanistål opnår, via Ahlsell Danmark ApS (”Ahlsell”) og Sanistål, indirekte enekontrol over Bacher Work Wear. Sanistål er – via Ahlsell – ultimativt, indirekte kontrolleret af CVC, der også kontrollerer STARK Danmark A/S (”STARK”). Ahlsell...