PHM Danmark ApS’ erhvervelse af enekontrol over DEAS A/S

Transaktionen omfatter, at PHM Danmark ApS’ (”PHM Danmark”) erhverver enekontrol over DEAS A/S (”DEAS”). DEAS tilbyder services inden for ejendomsadministration i Danmark og er aktiv inden for bl.a. administration, drift og vedligeholdelse, teknisk rådgivning,...