Velfungerende markeder 66 – Konkurrenceeffekter i udbud

Prisen på offentlige opgaver er lavere, jo flere tilbudsgivere, der deltager i udbudsprocesserne. Det er konklusionen fra denne analyse baseret på data fra mere end 2.000 danske udbud for perioden 2015 til 2022. KFST analysen viser, at offentlige ordregivere betaler...

MS2 Invest ApS’ erhvervelse af enekontrol over DC-Supply A/S

Transaktionen omfatter, at MS2 Invest ApS’ erhverver enekontrol over DC-Supply A/S. I forbindelse med transaktionen forventes en række minoritetsaktionærer at erhverve kapitalandele i DCS Invest A/S. DCS Invest A/S vil fortsat være enekontrolleret af MS2 Invest...