Lov om digitale platforme

Folketinget har vedtaget “Lov om håndhævelse af P2B-forordningen”, som blandt andet indebærer, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal håndhæve EU-forordningen Platform-to-Business (P2B) i Danmark.

Rapport fra udvalget om Konkurrencelovgivning

Den daværende regering besluttede i efteråret 2009 at nedsætte udvalget til at kigge på den danske konkurrencelovgivningen. Det omfattede KFST informationsvirksomhed, processerne omkring håndhævelsen, straffen for at overtrædelse konkurrencereglerne, herunder...

Rapport fra udvalget om ændring af fusionskontrolreglerne

Rapport fra udvalget om ændring af fusionskontrolreglerne fra december 2008. Formålet med danske fusionskontrolregler er at sikre, at fusioner på danske markeder ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt. Kontrolreglerne skal sikre, at Konkurrencemyndighederne...