Mødedato: 26-05-2020

Lov om digitale platforme

Resumé

Folketinget har vedtaget “Lov om håndhævelse af P2B-forordningen”, som blandt andet indebærer, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal håndhæve EU-forordningen Platform-to-Business (P2B) i Danmark.