Frister for fusionskontrol afbrydes

Erhvervsministeren har udstedt en bekendtgørelse, som indebærer, at fristerne for fusionskontrol afbrydes i 14 dage. Fristerne blev den 30. marts 2020 forlænget til og med 13. april 2020. Det første skete ved BEK nr 225 af 17/03/2020 og det andet ved BEK nr 302 af...