Mødedato: 18-03-2020

Frister for fusionskontrol afbrydes

Resumé

Erhvervsministeren har udstedt en bekendtgørelse, som indebærer, at fristerne for fusionskontrol afbrydes i 14 dage. Fristerne blev den 30. marts 2020 forlænget til og med 13. april 2020. Det første skete ved BEK nr 225 af 17/03/2020 og det andet ved BEK nr 302 af 26/03/2020. Den 15. april blev det annonceret, at fristerne ville blive suspenderet frem til den 10. maj. Dette skete ved BEK nr 409 af 14/4-2020, og 12. maj skete der ved BEK 587 af 7/5-2020 forlængelse til 18. maj. Den 18. maj blev det meddelt, at suspenderingen ville blive forlænget til den 8. juni, jf. BEK 609 af 13/05/2020, og den 8. juni skete der ny forlængelse, jf. BEK nr 786 af 03/06/2020.