Mødedato: 26-10-2022

Kundedelingsaftale mellem bl.a. Codeex ApS og Barcode People ApS

Resumé

De to ejere af selskaberne Codeex ApS og Barcode People ApS havde oprindeligt drevet et fællesselskab QBS ApS, der solgte datafangst- og stregkodeløsninger til lagerstyring. Som led i afviklingen af QBS havde de indgået forskellige opløsningsaftaler, der rummede (brede) kunde- og konkurrenceklausuler. Parterne aftalte blandt andet, at de hverken direkte eller indirekte måtte udføre arbejde, ansætte, indlede forretningsforbindelse med eller have forretningskontakt til kunder, som den anden part havde forretningsmæssig kontakt til. Aftalen varede i mere end tre år og angik ikke kun de produkter, der blev solgt i QBS. Som følge heraf kunne aftalen ikke anses for accessorisk til JV. Konkurrencerådet fandt dog også at aftalen havde til formål, at begrænse konkurrencen og reelt en ulovlig markedsdelingsaftale. Som følge af det sidste fortsatte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sagen med henblik på bødeudstedelse. Afgørelsen synes, at tage udgangspunkt i at ikke-accessoriske kunde- og konkurrenceklausuler har til formål, at begrænse konkurrencen, hvilket også var antaget i svensk praksis i en periode. Dette blev dog afvist af domstolene. Straffesag mod Codeex blev afsluttet i november 2023, med bødefritagelse.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Straf

Typer

Horisontal

Skadesteorier

Kundedeling