Mødedato: 16-11-2023

Codeex A/S og moderselskab – bødefritagelse – kundedeling

Resumé

Viksomhederne Codeex og Barcode havde, som led i afviklingen af et samarbejde, indgået forskellige aftaler, der i følge KOnkurrencerådet begrænensede konkurrencen. Dette blev påbdømt in 2022. Styrelsen var blevet opmærksom på de ulovlige aftale via henvendelse fra Codeex under leinency reglerne. Styrelsen indrømmede derfor bødefritagelse (leniency) til Codeex A/S og dets moderselskab for at have overtrådt konkurrenceloven ved at have indgået i et kartel. Codeex A/S henvendte sig i november 2020 til KFST med en ansøgning om sanktionslempelse i forbindelse med en aftale om ulovlig kundedeling med konkurrenten Barcode People ApS. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har vurderet, at Codeex A/S og dets moderselskab opfylder betingelserne for at kunne få leniency. Blandt andet var Codex og moderselskabet først til at henvende sig til myndighederne med oplysninger om den ulovlige aftale, og de har samarbejdet oprigtigt, fuldt ud, permanent og hurtigt med myndighederne under hele sagen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens meddelelse om leniency betyder, at Codeex A/S og dets moderselskab undgår en sanktion for at have deltaget i kartellet.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

kl. § 6

Udfald

Bøde fritagelse

Opfølgninger

Bøde til modpart?

Litra

Ikke angivet

Typer

Horisontal

Skadesteorier

Markedsdeling

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet