Terminal A

På baggrund af afgørelsen fra Trafikstryrelsen, hvor Trafikstyrelsen fandt at Københavns Lufthavns A/S afslag på udlejning af et jordareal til Terminal A ApS til opførelsen af en ny terminal, var en direkte følge af offentlig regulering, valgte Konkurrencerådet at...

Herlev Kommunes priser for praktisk hjælp og personlig pleje

Konkurrencestyrelsen fandt, at Herlev Kommune havde handlet regelstridigt ved, ikke at havde haft indberegnet elevudgifter i beregningen af timeprisen for fritvalgsydelserne i 2009, til trods for at den kommunale leverandør havde afholdt udgiften, hvorved kommunen...

Herning Kommunes prissætning af praktisk og personlig hjælp

Konkurrencestyrelsens undersøgelse af Herning Kommunes prissætning for fritvalgsydelser i henhold til serviceloven viste, at kommunens prissætning i 2007-09 ikke levede op til de krav, der var fastsat i serviceloven. Herning Kommune havde derfor tilsendt en...