Sydbank

Konkurrencerådet har afgjort, at Sydbank ikke efterlever Konkurrencerådets påbud fra 2021 om at give en agent for et betalingsinstitut adgang til bankens betalingskontotjenester.

Konkurrencerådet griber ind over for bankers valutatillæg

Det følger af betalingkortloven, at bankernes ikke må anvende urimelige priser og avancer på brugen af Visa/Danbkort i udenlandsk valuta. En vurdering, som sker i lyset af omkostningerne, og reelt er en form for objektivisering af kl. § 11 og forbuddet mod urimelige...