Sydbank – Betalingskort

Konkurrencerådet har i to afgørelser fundet, at Sydbank A/S har overtrådt betalingsloven. Sydbank har dels givet et ulovligt afslag til en agent for et betalingsinstitut, dels fastsat vilkår for adgangen til sine betalingskontotjenester, der ikke levede op til lovens...