Danske priser har generelt fulgt udlandets

De generelle prisstigninger i Danmark har været på niveau med sammenlignelige lande, mens fødevarepriserne er steget lidt mindre herhjemme i 2022. Det fremgår af en orientering til erhvervsministeren fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Benchmarking med forsyningssikkerhed i vandsektoren

Forsyningssikkerheden og kvaliteten af drikkevand og spildevand er god de fleste steder i Danmark. Men incitamentet til at fastholde eller øge niveauet kan styrkes. Denne analyse undersøger, hvordan det kan gøres, og hvilke fordele og ulemper, de forskellige metoder...

Konkurrencelovens Tvangsindgreb

Tænketanken Justicia har gennemført en analyse af konkurrencelovens tvangsindgreb mhp. 1) at belyse de retssikkerhedsmæssige udfordringer, der knytter sig til den omfattende ændring af konkurrenceloven, som trådte i kraft den 4. marts 2021, som led i implementeringen...