Danske Havnes standardlejekontrakt

Brancheforeningen Danske Havne havde anmeldt en standardlejekontrakter mhp. på enten at få ny ikke-indgrebserklæring eller forlængelse af tidligere (30/1-2002) indrømmet fritagelse jf. konkurrencelovens § 8. Konkurrencerådet fandt ikke grund for at trække den, jf....