Clearing af taxiboner og kontokort i Storkøbenhavn

En række taxaseslskaber havde iværksat en kollektiv boycut af et konkurrerende taxi-selskab (Taxa Motor), således, at der ikke længere ville ske elektronisk clearing af taxiboner og kontokort. Konkurrencerådet fandt at dette var uforenelig med konkurrencelovens § 6,...

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

På baggrund af en klage over Sønderborg Taxa foretog Konkurrencestyrelsens en undersøgelse af forholdene i taxibranchen viste, at kommunerne i en række amter samordnede fastsættelse af maksimaltaksterne på taxikørsels. Undersøgelsen viste herefter at Sønderborg Taxi,...

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Konkurrencerådet meddelte på baggrund af klage fra en konkurrent, Dansk Taxis Forbund, Centralforeningen af Taxiforeninger, Bestillingskontorernes Sammenslutning samt de bestillingskontorer, som udsteder firma-taxiboner, at disse tilsammen indtager en kollektiv...