LK A/S grossistaftaler

På baggrund af anmeldelse af en grossistaftale mellem LK A/S’ og dennes grossister fandt Konkurrencestyrelsen, at LK A/S’ rabatsystem udgjorde et misbrug af dominerende stilling, jf. KL § 11, stk. 1, hvorfor LK A/S blev påbudt at ophæve ordningen....