fusion mellem Shipping Holding A/S og Danish Stevedore A/S

Sagen vedrører en fusion mellem Shipping Holding A/S og Danish Stevedore A/S. Transaktionen finder sted ved at Shipping Holding A/S erhverver 95,45 pct. af aktiekapitalen i Danish Stevedore A/S, hvorved Shipping Holding A/S opnår enekontrol. De resterende aktier vil...