Fusion mellem Statoil og Haahr

Sagen vedrørte en fusion mellem Statoil og Haahr. Statoil anmeldte med virkning fra den 10. juni, at selskabet overtog Haahr Benzins aktiviteter inden for servicestationsvirksomhed. Fusionen vedrørte således Statoils overtagelse af Haahr, men overtagelsen indebar...