PwC’s overtagelse af Grant Thornton

Fusionen vedrørte PwCs overtagelse af Grant Thornton. Anmeldelsen var fuldstændig den 17. juni 2011. Fusionen blev gennemført ved, at PwC overtog Grant Thornton. Overdragelsen gennemførtes som en anpartserhvervelse, hvor PricewaterhouseCooper Statsautoriseret...