Sammenlægning af 4 pensionskasser

Sagen omhandlende sammenlægning af 4 pensionskasser. Disse var Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter, Pensionskassen for Kost- og Ernæringsfaglige, Pensionskassen for Jordemødre og Pensionskassen for Bioanalytikere. Fusionen vil blive gennemført som en...