Påbud til leverandør af reservedele

En reparatør havde klaget over ikke længere at modtage en rabat. Leverandøren havde som begrundelse herfor henvist til en generel omlægning af sine salgs- og leveringsbetingelser. Konkurrencestyrelsen afgjorde, at det for sagen relevante produktmarked er...