Dansk Transport og Logistiks informationsudveksling

Konkurrencerådet fandt, at brancheforeningen Dansk Transport og Logistik (DTL)’s informationsudveksling til dens medlemmer var i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3. DTL stillede et forhåndsudfyldt kalkulationsværktøj til rådighed for dets...