SAS klager over Billund Lufthavn for misbrug af dominans

Ved brev af 13. december 2001 klagede SAS over, at Billund Lufthavn (BLL) misbrugte sin dominerende stilling i strid med konkurrencelovens § 11. Det påståede misbrug bestod i, at BLL nægtede SAS adgang til at reklamere for udenrigsruter via Københavns Lufthavn i og...