Nordic Capital Fond VII’s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Sagen vedrører Nordic Capital Fond VII’s (i det følgende Nordic Capital VII) overtagelse af 50,09 pct. af aktierne i EDB Gruppen A/S (i det følgende EDB Gruppen) via det 100 pct. indirekte ejede selskab Cidron IT A/S (i det følgende Cidron IT). Efter aftalens...