PFA Pension A/S’ køb af aktiepost i FunktionærPension

Sagen vedrører PFA Pension A/S’ køb af aktiepost i FunktionærPension. PFA Pension A/S (PFA) indgår i PFA-koncernen. PFA tilbyder pensionsordninger til lønmodtagere gennem overenskomster og firmapensionsordninger samt i begrænset omfang individuelle ordninger....