Bankdatas overtagelse af Jyske Bank AS’ it-udviklingsenhed

Sagen vedrører en fusion mellem Jyske Bank A/S (herefter Jyske Bank) og Foreningen Bankdata (herefter Bankdata). Fusionen består i, at Bankdata overtager den væsentligste del af enheden for it-udvikling i Jyske Bank. Ved fusionen erhverver Bankdata et antal...