KMD AS’ overtagelse af Rambøll Informatik AS

Fusionen vedrørte KMD A/S og Rambøll Informatik A/S. Virksomhedsovertagelsen indebærer, at KMD overtager Rambøll Informatik A/S, inklusiv det svenske datterselskab Rambøll Informatik AB. KMD udvikler og leverer it-systemer og it-ydelser til offentlige forvaltninger,...