Klage over Post Danmark – Distriktsblade og Lokalaviser

Landsrepræsentationen for Danske Distriktsblade og Lokalaviser klagede over Post Danmarks prisforhøjelser på omdeling af distriktsblade og ugeaviser, idet man anså disse som udtryk for et misbrug af dominerende stilling i strid med konkurrencelovens § 11. KFST fandt...