Aleris AS’ erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet AS

Sagen vedrører Aleris A/S’ (herefter ”Aleris”) erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S (herefter ”Hamlet”). Aleris har erhvervet 69,01 pct. af aktierne og stemmerettighederne i Hamlet fra Danica Pension, Den A. P. Møllerske Støttefond samt PFA Pension....