Arla Foods overtagelse af Karolines Køkken mv.

Sagen vedrører Arla Foods overtagelse af aktiviteterne under Karolines Køkken samt en række tilknyttede vare- og fællesmærker (Karoline-mærkerne) fra Mejeriforeningen. Overdragelserne var omfattet af fusionskontrolreglerne i konkurrencelovens § 12, jf. § 12, stk. 2....