Udvidet bekæmpelse af plasmacytose i Nordjylland

Efter anmeldelse af et planlagt aftalekompleks fra 4 nordjyske minkfordercentraler, meddelte Konkurrencestyrelse, at aftalen var i konkurrencebegrænsende, hvorfor der ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring, jf. KL § 9,, men grundet aftalekomplekset saglige og...