Biblioteksmedier A/S

På baggrund af ankenævnets hjemsendelse af rådsafgørelse af den 31. maj 2006 fandt Konkurrencestyrelsen, at Biblioteksmediers distributionsaftaler med eneret kunne være misbrug af Biblioteksmediers dominerende stilling på markedet. Biblioteksmedier indgav tilsagn om...