OK/DK’s pristilkendegivelser

Konkurrencerådet fandt at OK a.m.b.a. og DK Benzin A/S’ indgået forhandleraftaler med underforhandlere, var i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1. Et aftalevilkår heri fastslog at såfremt en forhandler fastsatte en for lav pris på benzin, ville forhandleren...