Finansiel Stabilitets overtagelse af Amagerbanken

Sagen vedrører Finansiel Stabilitet A/S’ (herefter Finansiel Stabilitet) overtagelse af enekontrollen over alle væsentlige dele af Amagerbanken Aktieselskabs (herefter Amagerbanken) virksomhed. Efter anmeldelsen er det blevet oplyst, at Amagerbanken ikke har været i...