Finansiel Stabilitets overtagelse af Fjordbank Mors AS

Sagen vedrører Finansiel Stabilitet A/S’ (herefter Finansiel Stabilitet) overtagelse af enekontrollen over alle væsentlige dele af Fjordbank Mors A/S’ (herefter Fjordbank Mors) virksomhed. Finansiel Stabilitet er etableret af økonomi- og erhvervsministeren, jf. § 3 i...