Nordic Capitals køb af aktierne i Falck

Sagen vedrører Nordic Capitals (NC) erhvervelse af alle aktier og dermed kontrol i Falck A/S (Falck). Ved den anmeldte fusion opnåede NC enekontrol over Falck. Falck er primært aktiv på markederne for assistance og nødhjælp. NC er et investeringsselskab, som har...