Hillerød Forsyning Holding AS køber Hillerød Kraftvarmeværk

Fusionen vedrørte Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Kraftvarmeværk. Transaktionen gennemføres som en aktivitetsoverdragelse af samtlige aktiver og aktiviteter vedrørende Hillerød Kraftvarmeværk og den nordgående varmetransmissionslinje fra Vattenfall A/S til...