Fritz H. Schurs erhvervelse af Brd. Klee A/S

Sagen vedrører en fusion mellem FS 14 ApS, ejet af Fritz H. Schur, og Brd. Klee A/S. Inden fusionen ejer Fritz H. Schur og virksomheder kontrolleret af Fritz H. Schur 48,73 pct. af stemmerettighederne og 44,69 pct. af aktiekapitalen i Brd. Klee. Fusionen finder sted...