Klage over Gribskov Kommunes prissætning af personlig pleje

På baggrund af en klage over, at Gribskov Kommunes afregningspris var sat for lavt i forhold til omkostninger for praktisk hjælp og pleje til ældre, blev der rettet henvendelse til kommunen, som svarede, at prisen var fastsat på baggrund af et udbud. Styrelsen fandt...

Herlev Kommunes priser for praktisk hjælp og personlig pleje

Konkurrencestyrelsen fandt, at Herlev Kommune havde handlet regelstridigt ved, ikke at havde haft indberegnet elevudgifter i beregningen af timeprisen for fritvalgsydelserne i 2009, til trods for at den kommunale leverandør havde afholdt udgiften, hvorved kommunen...