DONG får ophævet tilsagn fra Elsam/Nesa-fusion

På anmodning fra DONG Energy A/S valgte Konkurrencerådet at tilbagekalde den tilsagnsløsning, der havde dannet baggrund for fusionen af Elsam og Nesa i 2004. Konkurrencerådet vurderede, at markedet havde ændret karakter, sådan at tilsagnsløsningen ikke længere var...

Arbejdsmarkedets Feriefond

Beskæftigelsesministeren meddelte Konkurrencerådets som svar på tidligere henstilling, at Beskæftigelsesministeriet havde taget Konkurrencerådets afgørelse til efterretning, og at ministeriet på baggrund af Konkurrencerådets konklusioner og anbefalinger iværksatte en...