Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har meddelt brancheorganisationen Telekommunikationsindustrien (TI) en fritagelse efter konkurrencelovens § 8 for TIs brancheaftale om nummerportering samt hertil knyttet standardaftale

Konkurrencestyrelsen meddelte Telekommunkationsindustrien, at en brancheaftale om nummerportering samt hertil knyttet standardaftale, blev tildelt en fritagelse fra forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i medfør af KL § 8, stk. 2. Denne fritagelse var en...

Taksatorringens vedtægter III

Konkurrencerådet fandt, at brancheforeningen Taksatorringens vedtægte var omfattet af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens § 6. Dog havde aftalen så klare fordele for forbrugerne og konkurrencen, at fritagelse jf. § 8, stk. 1 var...

Engrospriserne på nummerportering sættes ned

Konkurrencerådet fandt, at en brancheaftale om at eksklusivt brug af et enkelt firma, OCH, til nummerportering samt fastsættelse af prisen for nummerportering var i strid med konkurrencelovens § 6. Dog fandtes aftalen om ekslusiv brug af et enkelt firma velbegrundet i...

Fritagelse af ny masteaftale med lavere priser (Mastesag VI)

Konkurrencerådet vurderede, at den tidligere aftale indgået i brancheforeningen IT, ikke kunne på ny kunne fritages fra konkurrencelovens § 6, jf. § 8, stk. 1, på grund af den store overskudsgrad for udlejning af atennepositioner. IT og aftaleparterne forhandlede...