Kiropraktisk klinik mod Region Hovedsatden

Nogle kiropraktikere havde overskredet et af Region Hovedstadens fastlagt loft for deres udgifter pr patient og var derfor nægtet fuld refusion. Disse havde herefter sagsøgt regionen med påstand om fuld refusion, idet der bl.a. blev henvist til at loftet reelt var et...