Vejledning om håndtering af rådsmedlemmernes inhabilitet

Dette notat blev udsendt af Konkurrencerådet, for at klarlægge proceduren for håndterring af inhabilitetsspørgsmål. I notatet blev der henvist til Rådets Forretningsorden som er indeholdt i Bekendtgørelse om forretningsorden for Konkurrencerådet, der er udstedt af...