MS2 Invest ApS’ erhvervelse af enekontrol over DC-Supply A/S

Transaktionen omfatter, at MS2 Invest ApS’ erhverver enekontrol over DC-Supply A/S. I forbindelse med transaktionen forventes en række minoritetsaktionærer at erhverve kapitalandele i DCS Invest A/S. DCS Invest A/S vil fortsat være enekontrolleret af MS2 Invest...

Dentsu Group Inc.’s erhvervelse af Tag

Transaktionen medfører, at Dentsu Group Inc. erhverver 100 pct. af aktierne i seks enheder af Tag; Taylor James Ltd, Wertheimer Germany GmbH, Tag Worldwide Holding Limited, Tag Worldwide (Canada) Holdings Inc., Tag Worldwide (USA) Inc. og Tag Worldwide Asia Limited....